ასსპა ქსელი

ადგილობრივი თვითმმართველობა

ავიაცია

აზარტული თამაშები

ბუნებრივი აირის კონდენსაცია და რეგაზიფიკაცია ტრანსპორტირებისათვის

განათლება

გემთმშენებლობა

დაზღვევა

ლექტრო ენერგია

ვეტერინარია

თავდაცა

კავშირგაბმულობა

კვლევები

კომერციული ბანკების საქმიანობა

კრედიტების გაცემა

მეთევზეობა

მემცენარეობა-მეცხოველეობა

მეფუტკრეობა

მეცნიერება და კვლევები

მიწადმოწყობა

მომსახურება-ბარები და რესტორნები

მშენებლობა

ნოტარიუსი

პოლიგრაფია

რადიო-ტელევიზია

რეკლამა

რკინიგზა

საავტომობილო ტრანსპორტი

საბითუმო ვაჭრობა

სადურგლო სახურო სამუშაოები

საზღვაო ტრასპორტი

სამედიცინო სფერო

სამუშაო ძალის დაქირავება

სასტუმროები

საქველმოქმედო

საცალო ვაჭრობა

სახელმწიფო მმართველობა

სპორტის სფერო

სხვა საქმიანობა

სხვა

ტურისტული სააგენტოები

უძრავი ქონება

ფრინველთა მოშენება

ღორღიანი და ქვიშოვანი კარიერების დამუშავებ

წარმოება

წყლის დაგროვება

ხე-ტყე