საერთაშორისო არბიტრაჟი

აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული საარბიტრაჟო სასამართლო გთავაზობთ კომერციული და კერძო დავების  სამართლიან, სწრაფ და ხელმისაწვდომ გადაწყვეტის შესაძლებლობას. საერთაშორისო არბიტრაჟი განიხილავს როგორც შიდა ასევე საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობებში მყოფ სუბიექტთა შორის წარმოშობილ კერძო სამართლებრივ ქონებრივ დავებს.

 

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ ზემოთ მოცემული სარჩელის ფორმა, რომელიც უნდა შეივსოს და წარდგენილ იქნას საერთაშორისო არბიტრაჟის ოფისში, ან გაიგზავნოს (დასკანირებული) ქვემოთ მოცემულ ელ.ფოსტაზე. სარჩელის მიღების შემდეგ, ელ.ფოსტით ან SMS-ით მიიღებთ შეტყობინებას, რომ თვქნს მიერ გამოგზავნილი სარჩელი მიღებულია ასსპა-სთან არსებულ საერთაშორისო არბიტრაჟში. 

 

ასსპა-სთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟის მისამართი: ა. მელაშვილის ქ.N26, ბათუმი 600, საქართველო.

Email: p.kopaleishvili@arbitration.com.ge (პაატა კოპალეიშვილი)

                 nowaczyk@salans.com (პიოტრ ნოვაჩიკ)

                 j.kiknadze@arbitration.com.ge (ჯემალ კიკნაძე)

                 r.khabadze@arbitration.com.ge (რუსუდან ხაბაძე)

                 z.gabisonia@arbitration.com.ge (ზვიად გაბისონია)

                 v.khrustal@arbitration.com.ge (ვალერი ხრუსტალი)

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

Tel: (+995) 599 253 047; (+995) 568 406 045