მთავარი გვერდი
2020-04-06 - გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ❗️❗️❗️ - 📣📣📣ახალი კორონავირუსით (SARS CoV 2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID 19) დაკავშირებული ზოგადი მოთხოვნები დასაქმებულთა ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით. :: დაწვრილებით
2020-03-31 - მთავრობის დადგენილება ❗️❗️❗️ - საქმიანობები, რომლებიც დაშვებულია საგანგებო მდგომარეობის დროს. :: დაწვრილებით
2020-03-27 - გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ❗️❗️❗️ - ახალი კორონავირუსის შესაძლო მასობრივი გავრცელების აღკვეთის და ქვეყნის წინაშე არსებული მზარდი გამოწვევის გათვალისწინებით, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის და ბრძანების, საქართველოს პარლამენტის დადგენილების, საქართველოს მთავრობის დადგენილების და განკარგულების, ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის და მასთან დაკავშირებული ყველა სამართლებრივი ნორმების თანახმად აჭარის ა/რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა გთხოვთ, ბიზნესმენებს (რომლებსაც აღნიშნული საგანგებო მდგომარეობის დროს მიეცათ ეკონომიკური საქმიანობის უფლება) დაიცვათ შემდეგი უსაფრთხოების წესები:. :: დაწვრილებით
2020-03-25 - განცხადება❗️❗️❗️ - საქართველოს მთავრობის დადგენილება კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით დაწესებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით. :: დაწვრილებით
2020-03-23 - გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ❗️❗️❗️ - გაცნობებთ, რომ ,,სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა“ პროგრამასთან დაკავშირებული განაცხადების შემოტანის ვადა გახანგრძლივდა 2020 წლის 1 მაისამდე.. :: დაწვრილებით
2020-03-12 - გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ❗️❗️❗️ - კორონა ვირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით აჭარის ა.რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა უსაფრთხოების მიზნით გადადის საგანგებო დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე.. :: დაწვრილებით
2020-03-09 - განცხადება ❗️❗️❗️ - აჭარის ა.რ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მემორანდუმის ფარგლებში ახორციელებს ,,სოფლად მეწარმეობის განვითარების პროგრამა“-ში ჩართვის მსურველთა ტექნიკურ და საკონსულტაციო დახმარებას.. :: დაწვრილებით
იხილეთ სიახლეების არქივი ასსპა-ს მედია ცენტრის გვერდზე